CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM


Đối với khách lẻ


Trong quá trình vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam các đơn hàng xảy ra vấn đề:
1. Đối với đơn hàng có sản phẩm hư hại: BuyNgon sẽ đền bù 100% giá trị sản phẩm theo hóa đơn (tối đa $3000).
2. Đối với đơn hàng bị mất hoàn toàn: BuyNgon sẽ đền bù 100% bao gồm giá trị thùng hàng, phí gửi và phụ thu (nếu có – tối đa $3000).chuyển.
3. BuyNgon sẽ không bồi thường trong những trường hợp bất khả kháng(*), hàng hóa hư hại, mất mát không phải do vận chuyển.
(*) Trường hợp bất khả kháng: thời tiết xấu, Hải Quan tịch thu, chiến tranh, dịch bệnh, những sự cố liên quan đến hãng bay như: hủy chuyến, đổi giờ bay, tai nạn, …”


Đối với khách sỉ


Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

• Fanpage BuyNgon tại: https://www.facebook.com/buyngon

• Hoặc email: lienhe@buyngon.com

logo

Mua hàng Quốc Tế giá Ngon!

BuyNgon là nền tảng công nghệ giúp khách hàng mua sắm từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam một cách dễ dàng, trực tiếp, chuyên nghiệp.